Zuhdi Co.

P.O. Box 1347 Ramallah
Ind.Zon, West Bank
+972 2 296 7365
Fax: +972 2 296 7366
https://www.zuhdi.com