C103 – MIG/MAG-svetsning

Kursbeskrivning

Kurskod: C103/1

Versionshantering: Augusti 2018

Typ (leverans): Klassrum/praktik

Kurslängd: 3 dagar

Målgrupp (jobbroller):
Skadereparation – Externa karosspaneler,
Skadereparation – Strukturella komponenter, Bilskadereparatörer

Syfte

Att möjliggöra för deltagaren att utföra MIG/MAG-svetsning på stålkarossdelar.

Mål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna kunna:

 • Utföra MIG/MAG-svetsning av olika stålmaterial
 • Förstå betydelsen av korrekta svetsmetoder
 • Förstå och uppvisa testprocedurer för svetsar

Innehåll
Kursen omfattar följande ämnesområden:

Teori:

 • MIG/MAG-svetsningsprocess
 • Svetsutrustning
 • Personlig skyddsutrustning
 • Principer för MIG/MAG-svetsning
 • Förberedelse av svetsmaskin
 • Karossmaterial
 • Svetsmetoder
 • Svetskvalitet
 • Verifikation/kvalitetssäkring
 • OEM-krav

Praktik:

 • Förberedning av svetsen
 • Svetsa med olika metoder
 • Svetsa olika material
 • Svetsa i olika positioner
 • Provning och inspektion

Kunskapstest

Kompetenselement som täcks i kursen
7.2.35 Utrustning för sammanfogning –
MIG/MAG-svets

7.8.28 Sammanfoga komponenter med värme – MAG-svets (”MIG”) (delvis)

Förkunskapskrav för att delta i kursen

Allmänt
N/A

Förstudier
N/A

Kompetenselement
4.2.1 Serviceinformation

5.1.1 Arbetsplatsens hälso- och säkerhetskrav

5.1.2 Personlig skyddsklädsel och skyddsutrustning

5.2.3 Förvaring av material och komponenter – lager och visning

5.3.1 Miljömedvetenhet – inom ramen för de uppgifter som utförs personligen.

5.3.2 Kassering och återvinning

7.8.7 Identifiering av karossmaterial

Övrig information

Språk
Engelska
Svenska