C300 – Projektledning

Kursbeskrivning

Kurskod: C300/1

Versionshantering: Augusti 2018

Typ (leverans): Klassrum/praktik

Kurslängd: 4 dagar

Målgrupp (jobbroller): Projektledning

Syfte
Att möjliggöra för deltagaren att kunna använda projektmodellen
”Vehicle of Change” med tillhörande verktyg.

Mål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna kunna:

 • Driva projekt med hjälp av
  ”Vehicle of Change” projektmodell
 • Bättre förstå projektledning

Innehåll
Kursen omfattar följande ämnesområden:

Om projekt

 • Projekterfarenhet
 • Projektparametrar

Översikt
Projektprocess, översikt

Behandlar

 • Projektmodell
 • Fyra huvudfokusområden
 • Projektflöde
 • Portbeslut
 • Projektnyckelroller
 • Projektgrindar och faser ”A-Z”

Verktyg

 • Projektstruktur
 • Projektförfrågan och affärsdokument
 • Projektverktyg (dokument)
 • Framgångsfaktorer

Kursen omfattar både teori och praktiska övningar.

Kompetenselement som täcks i kursen

1.2.4 Kontinuerlig förbättring av organisationen (Förändringsarbete)

8.1_10 Projekt – ledning)

Förkunskapskrav för att delta i kursen

Allmänt
N/A

Förstudier
N/A

Kompetenselement
1.2.1 Avdelningsansvar

1.2.2 Organisation/Ditt företag

1.2.3 Organisation – stödjande företag, t.ex. marknadsföretag/importör, huvudkontor

3.1.1 Professionellt utseende, positiv framtoning

3.1.2 Egen prestation

3.1.3 Samarbete med andra

3.1.3 Samarbete med andra

3.1.4 Effektiv tidshantering

3.1.5 Problemlösning

3.2.1 Arbetsstatus

3.3.1 Följa muntliga och skriftliga instruktioner

3.3.2 Skapa muntliga och skriftliga instruktioner

3.3_10 Teamledande

3.3_11 Ledarskap, hantering av relationer

Övrig information
Detta är en kurs med teori, diskussioner, grupparbete och praktiska övningar.

Språk
Engelska