C301 – Riktning, stålkomponenter

Kursbeskrivning

Kurskod: C301/1

Versionshantering: November 2017

Typ (leverans): Kompetensbaserad

Kurslängd: 1 dag

Målgrupp (jobbroller): Skadereparation – Exteriöra karosseripaneler, Bilskadereparatörer

Syfte
Att möjliggöra för deltagaren att utföra riktning av plåtkomponenter på ett krockskadat fordon.

Mål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna kunna:

 • Välja och använda lämpliga verktyg och lämplig utrustning för riktning av plåtkomponenter
 • Hantera utrustning enligt instruktionerna
 • Justera och rikta kosmetiska paneler till originalspecifikation
 • Använda induktionsvärmare för att värma och rikta komponenter plåt

Innehåll
Kursen omfattar följande ämnesområden:

Teori:

 • Vilken utrustning som ska användas samt när och hur
 • Säkerhetsrisker
 • Grundläggande principer för verktygen.
 • Var du hittar information om procedurer för utrustningsunderhåll och förvaring.
 • Materialegenskaper
 • Tillgängliga reparationsmetoder.
 • Var du hittar information om vilka metoder som ska användas enligt OEM-krav.
 • När och varför du ska använda utfyllnadsmaterial.

Praktik:
Praktik ingår i samtliga teoretiska ämnesområden.

Kompetenselement som täcks i kursen
7.2.32 Induktionsvärmare

7.2. 33 Stålbuckeldragare

7.2 34 Aluminiumbuckeldragare

7.8.7 Identifiering av karossmaterial

7.8 15 Kosmetiska paneler – bestämma process för riktning

7.8 22 Kosmetiska paneler – riktning

Förkunskapskrav för att delta i kursen

Allmänt
N/A

Förstudier
N/A

Kompetenselement
4.2.1 Serviceinformation

5.1.1 Arbetsplatsens hälso- och säkerhetskrav

5.1.2 Personlig skyddsklädsel och skyddsutrustning

Övrig information

Språk
Engelska