CM028 – Aluminiumreparationer

Kursbeskrivning

Kurskod: CM028/1

Versionshantering: Februari 2010

Typ (leverans): Klassrum/praktik

Kurslängd: 2 dagar

Målgrupp (jobbroller): Bilskadereparatörer

Syfte
Att möjliggöra för deltagaren att utföra och arbeta med aluminiumreparationer samt utveckla svetsteknik för att uppnå bästa svetsresultat.

Mål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna kunna:

 • Bedöma skadans omfattning och mest lämplig reparationsmetod
 • Välja och använda lämpliga verktyg och utrustning för skadan
 • Reparationsteknik av skador på olika ställen och material på karossen

Innehåll
Kursen omfattar följande ämnesområden:

Teori:

 • Arbetsplatsens säkerhet
 • Reparationsinformation
 • Information om aluminium
 • Aluminium i dagens bilar
 • Utrustning och verktyg
 • MIG-svetsning

Praktik:

 • Bedömning av skador
 • Reparation av lätta skador
 • Buckeldragare i aluminium
 • MIG-svetsning

Kompetenselement som täcks i kursen

7.2_32 Induktionsvärmare

7.2_34 Buckeldragare för aluminium

7.2_35 Utrustning för sammanfogning – MIG-svets

7.2_36 Utrustning för sammanfogning – MIG-svets med pulsfunktion

7.8_22 Kosmetiska paneler – riktning

Förkunskapskrav för att delta i kursen

Allmänt
N/A

Förstudier
N/A

Kompetenselement

4.2.1 Serviceinformation

5.1.1 Arbetsplatsens hälso- och säkerhetskrav

5.1.2 Personlig skyddsklädsel och skyddsutrustning

5.2.3 Förvaring av material och komponenter – lager och visning

5.3.1 Miljömedvetenhet – inom ramen för de uppgifter som utförs personligen.

5.3.2 Kassering och återvinning.

7.8.7 Identifiering av karossmaterial

Övrig information

Språk
Engelska
Svenska