CM029 Sammanfogningsteknik

En tredagars kurs i Sammanfogningsteknik för skadetekniker, som täcker metoder och utrustning för sammanfogning av karosspaneler, med verktyg som motstånds- och MIG svets, och utrustning för nitning och limning.

 

KURSÖVERSIKT

Målgrupp:

Skadereparationstekniker

Tidigare träning:
Ingen tidigare utbildning krävs

Mål:

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • känna igen och förstå alla situationer som kräver reparationssvetsning och sammanfogning av karosseripaneler
 • använd de bästa metoderna för limning- och nitning:

Utrustning:

 • Motståndsvets
 • Mig / Mag svets
 • Plasmaskärare
 • Induktionsvärmare
 • Skadat fordon

Varaktighet: Tre dagar, 24 timmar

KURSINNEHÅLL

Bakgrund:

 • Bilfabrikanternas krav
 • Nya karosseristrukturer och krav på sammanfogning
 • Stålkvalitet karosseriplåt
 • Personlig skyddsutrustning
 • Miljö och säkerhet
 • Strömmens väg

Teori/Praktik – Motståndssvets:

 • Grundutbildning motståndssvetsning
 • Produktkännedom
 • Klämkraft, ström
 • Förberedelser
 • Analys av svets, kvalitetsbedömning
 • Korrosionsskydd

Teori/Praktik – MIG/MAG svetsning:

 • Grundutbildning MIG/MAG svetsning
 • Utrustningskännedom
 • Skyddsgas, svetstråd
 • Analys av svets, kvalitetsbedömning
 • Korrosionsskydd

Teori/Praktik Karosseri – Bonding (Nitning & Limning):

 • Grundutbildning karosserilimning
 • Tätning
 • Karosseritätning
 • Utrustningskännedom
 • Personlig skyddsutrustning
 • Nitning
 • Limning