CM031 Reparationskurs självbärande kaross

En tredagars kurs i Reparation av självbärande kaross för skadetekniker, som täcker metoder och utrustning för att sätta upp en skadad bil i en riktbänk, analysera skadan och utföra noggranna strukturella reparationer.

 

KURSÖVERSIKT

Målgrupp:

Skadetekniker

Tidigare erfarenhet:

Arbeta med kosmetiska eller strukturella reparationer

 

Mål:

Under kursen reparerar vi ett fordon med strukturella skador. Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • förstå och utföra analys av skadade fordon
 • sätta upp och fixa fordonet i en riktbänk
 • utföra noggranna reparationer av strukturella skador, inklusive återställning av karossens egenskaper och korrosionsskydd
 • analysera arbetet som utförts för att säkerställa kvaliteten

Varaktighet:
Tre till fyra dagar, 24 – 32 timmar

KURSINNEHÅLL

Bakgrund:

 • Bilfabrikanternas krav
 • Nya karosseristrukturer och krav på sammanfogning
 • Stålkvalitet karosseriplåt
 • Skadereparationsprocessen
 • Personlig skyddsutrustning
 • Miljö och säkerhet

Teori/Praktik – skadevärdering

 • Visuell analys
 • Analys med hjälp av olika mätsystem
 • Dokumentation av skada

Teori/Praktik – uppsättning av fordon

 • Olika uppsättningsmetoder
 • Fasthållning av fordon

Teori/Praktik – mothåll

 • Montering av olika mothållsapplikationer

Teori/Praktik – mätning

 • Datablad
 • Centrering
 • Mätning
 • Dokumentation

Teori/Praktik – dragriktning

 • Dragriktningsteknik
 • Mätning under drag
 • Grovdrag/findrag

Teori/Praktik – demontering av karosseridelar

 • Punktborrmaskin
 • Sågning/kapning
 • Plasmaskärare

Teori/Praktik – montering av karosseridelar

 • Inpassning av nya karosseridelar
 • Svetsprimer
 • Fixering/positionering av delar
 • Fastsvetsning/limning av delar
 • Karosseritätning
 • Korrosionsskydd
 • Bondning (nitning/limning)