CP003 – Distributörsutbildningssvetssystem

KURSÖVERSIKT

Målgrupp:

Obligatorisk för Car-O-Liner-distributörer.
Produktutbildning för tränare, tekniker och försäljare.

Tidigare träning:

Ingen tidigare utbildning krävs

Mål:

Syftet med denna utbildning är att skaffa sig grundläggande kunskaper om Car-O-Liners svetssystem. Du kommer att lära dig om de produkter som används för motstånd och Mig/Mag svetsning och för induktionsuppvärmning. Du kommer också att få grundläggande kunskaper om stålmaterial / kvaliteter som används i moderna fordon och hur man utbildar slutkunden.

Varaktighet:

Tre hela dagar, 24 timmar

 

KURSINNEHÅLL

Bakgrund:

· Biltillverkarnas krav
· Nya karosseristrukturer och sammanfogningskrav
· Personlig skyddsutrustning
· Stålkarosseriskivor
· Miljö och säkerhet
· Elektrisk ström

Utrustning:

· Motståndsvets
· Mig / Mag svets
· Plasmaskärare
· Induktionsvärmare
· Skadat fordon

Teori – Svetsning:

· Grundutbildning: Motståndssvetsning
· Grundutbildning: Mig / Mag svetsning
· Plasmaskärare
· Induktionsvärmning
· Spotter
· Produktkunskap
· Klämkraft, ström
· Förberedelse
· Svetsanalys, kvalitetsbedömning
· Rostskydd

Praktisk – Svetsning:

· Motståndsvetsning
· Mig / Mag svetsning
· Plasmaskärare
· Induktionsvärmning
· Spotter
· Handböcker / hantering
· Sammanfogning
· Svetsprestanda