CP009 – Elektroniskt mätsystem Car-O-Tronic Vision2 X1 och Vision2 X2

En två dagars kurs på det elektroniska mätsystemet Car-O-Tronic Vision2 X1  & amp; Vision2 X2  för kollisionsreparationstekniker; täcker metoder och utrustning för att installera och mäta ett skadat fordon. Inkluderat är mätning av låga- och högamätpunkter och användandet av fordonsblad.

 

KURSÖVERSIKT

Målgrupp:
Reparationstekniker som önskar mer kunskap om reparationsprocessen och träning på Car-O-Tronic.

Tidigare träning:
Ingen tidigare utbildning krävs.

Mål:
Efter avslutad träning ska deltagaren ha kunskap om:

 • förstå de olika stegen i reparationsprocessen
 • hur du sätter upp och hålla fast en bil i bänk
 • hur man hittar, läsa och använda datablad
 • hur man gör en skadediagnos, slutföra skadedokumentation och skicka skadeanmälan via e-post
 • hur man mäter låga och höga mätpunkter, och genomför absolut och jamförande mätning
 • hur man centrerar och mäter en bil utan ett datablad
 • kännedom och förståelse för alla funktioner i programmet
 • hur man utföra en skadediagnos med Car-O-Tronic Vision2 X1 & X2
 • Hur man mäter och mäter en bil utan ett datablad

 

Utrustning: 

 • BenchRack eller Quick 42
 • Dragryktare
 • Elektroniskt mätsystem Car-O-Tronic Vision2 X1 & X2
 • EVO 1-3
 • Krockskade fordon

 

Varaktighet:
Två dagar, 16 timmar

KURSINNEHÅ

Personlig skyddsutrustning: 

 • Information om personlig skyddsutrustning
 • Miljö och säkerhet

Teori och praktisk träning i Car-O-Tronic: 

 • Granskning av programvaran Car-O-Tronic Vision2 X1  och X2 
 • Datablad från checklistan
 • Datablad från Internet med webbåtkomst
 • Toleranser och mätvärden för bilar

 

Teori och praktisk träning i montering av bilar på bänkar: 

 • Metoder för olika typer av skador
 • Fäst chassiklemmen

 

Teori och praktisk övning i centreringen: 

 • Vilka mätpunkter används
 • Alternativ centrering
 • Tvåpunktscentrering
 • Centrering utan datablad
 • Spridning, längd och bredd
 • Analys av centrering

 

Teori och praktiskt vid mätning: 

 • Låga mätpunkter
 • Höga mätpunkter
 • Absolutmätning
 • Mätning av punkt-till-punkt

 

Teori och praktisk övning i analys: 

 • Enkel skadeanalys

 

Teori och praktisk träning i dragriktaren och dolly kit: 

 • Arm- och vektordragriktare
 • Olika mothållssatser: B76-B79, EVO1-2
 • Universalhållare och fixturesystem
 • Praktisk träning, ritning och anpassning av tekniker

 

Teori och praktisk träning i presentation av resultat: 

 • Rapporter, utskrifter för olika ändamål