MP011 – Speed riktbänk

Kursbeskrivning

Kurskod: MP011

Versionshantering: Juli 2009

Typ (leverans): Klassrum/praktik

Kurslängd: 1 dag

Målgrupp (jobbroller): Bilskadereparatörer, Skadereparationer – alla sektioner

Syfte
Att möjliggöra för deltagaren att utföra uppsättning av bil i Speed riktbänk.

Mål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna kunna:

 • Uppsättning av bil i Speed riktbänk
 • Förstå vikten av korrekt montering av olika fordon riktbänken
 • Förstå och demonstrera hur ett fordon skall sättas upp i riktbänken

Innehåll
Kursen omfattar följande ämnesområden:

Teori:

 • Olika varianter av karosser
 • Utrustning riktbänk
 • Uppsättningsprocess
 • Dragteknink och -metoder

Praktik:

 • Preparering av riktbänk
 • Bilens position i riktbänken
 • Uppsättning av bil
 • Dragteknink
 • OEM-specifikationer

Kompetenselement som täcks i kursen
N/A

Förkunskapskrav för att delta i kursen

Allmänt
N/A

Förstudier
N/A

Kompetenselement
N/A

Övrig information

Språk
Engelska
Svenska