Aluminium Spotter

Aluminium SpotterAluminium Spotter

FÖR SVETSNING AV BULTAR OCH TILLBEHÖR PÅ
PLÅT OCH ALUMINIUMFÖR SVETSNING AV BULTAR OCH TILLBEHÖR PÅ
PLÅT OCH ALUMINIUM