Aluminium Spotter

Aluminium Spotter


FÖR SVETSNING AV BULTAR OCH TILLBEHÖR PÅ
PLÅT OCH ALUMINIUM