Aluminium Spotter

Aluminium Spotter

FÖR SVETSNING AV BULTAR OCH TILLBEHÖR PÅ
PLÅT OCH ALUMINIUM