Vilka vi är

Vi är en tjänsteleverantör

Vi är en tjänsteleverantör inom området kompetensutveckling för verkstäder inom bilindustrin.

Vi ser oss själva som en viktig partner för bilindustriföretag för att analysera och implementera kompetensutvecklingslösningar.

Vår kultur är att hjälpa och stödja våra kunder och partners i deras strävan att utveckla sin verksamhet.