Who we are

Kompetensutveckling

Vi är ett kompetens utvecklingspartner för bilindustrin industri. Vår huvudsyftet är att förbättra kvalitet, säkerhet och lönsamhet för kroppsbutiker. Vi stöder våra kunder och partners i utvecklingen av sin verksamhet.

  DEN UTBILDNING DU BEHÖVER

 • RÄTT PERSON

 • RÄTT TID

 • Rätt kurs

 • HÖGER KOMPLEXITET

SUCCESS FACTOR - KOMPETENT PERSONAL

Den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt företag är kompetenta människor. Vi ökar kundens förmåga genom att identifiera den verkliga kompetensen och utvecklingen som behövs och erbjuda lösningar för att möta dessa behov.

  Vi erbjuder lösningen

 • Vi genomför träningen

 • Vi fixar problemen med problemen

 • Vi mäter resultaten

SYN

Vi är den ledande globala TJÄNSTELEVERANTÖR av kompetens- och verkstadsutvecklingslösningar för reparation av fordonsindustrin, kontroll av fordonskonstruktioner och reparationsindustrin.

UPPDRAG

Vi skapar värde för vårtPARTNERS och KUNDER som tjänsteleverantör som levererar de bästa kompetensutvecklingslösningarna för att stödja sin verksamhet och slutanvändare.

VÅRA OEM PARTNERS – Nå och utveckla gemensamma kunder var de än är.

VÅRA KUNDER – En kollisionsverkstad och dess personal överallt i världen.

VI BRYR OSS OM
WORKSHOPS

Förträfflighet. Innovation. Passion.