welding machines

Be om et tilbud

Send inn informasjonen din for å få kontakt med vår lokale distributør for et tilbud.

Oversikt over bilsveisemaskiner

En bilsveisemaskin er en spesialisert sveisemaskin som er utviklet spesielt for bruk i bilindustrien til å sammenføye metallkomponentene i konstruksjonen til et kjøretøy. De vanligste materialene å bruke til sveising er stål, aluminium og legeringer, for å utforme kjøretøyrammer, paneler, støtfangere og konstruksjonselementer. Våre sveisemaskiner skaper sterke og holdbare sammenføyninger som ivaretar integriteten og sikkerheten til kjøretøyet.

Bilsveising omfatter ulike sveiseteknikker, blant annet motstandspunktsveising, MIG-sveising (metall-inertgass) og projeksjonssveising. Valg av sveisemetode avhenger av de spesifikke kravene til oppgaven og materialene som skal sammenføyes.

Fordelene med en bilsveisemaskin

Pålitelighet: Sveisemaskinene våre er avgjørende for kjøretøyets strukturelle integritet og sikrer at sveisesømmen oppfyller strenge sikkerhetsstandarder.


Effektivitet: Designet for produksjon av store volumer og en rask sveiseprosess, med økt produktivitet og redusert produksjonstid som resultat.

Allsidighet: Sveisemaskinene våre kan sveise ulike metaller og legeringer og tilpasse seg vekslende behov knyttet til design og materialer, uten behov for store justeringer eller investeringer i nytt sveiseutstyr.

Typer sveisemaskiner for kjøretøy

Car-O-Liner®-sveisemaskiner er kjent for kvalitet og innovasjon og er populære i bilindustrien. Med presisjonsteknikk sørger Car-O-Liner®s sveisemaskiner for at hver eneste sveis oppfyller de høyeste standardene for sikkerhet og holdbarhet.

Motstandspunktsveisemaskin: En motstandspunktsveisemaskin, som er mye brukt i bilindustrien, skaper sterke sveisesømmer ved å påføre varme og trykk på bestemte punkt, ideelt for sammenføyning av metallplater ved produksjon av biler.


MIG-sveising (metall-inertgass): MIG-sveising er kjent for å være en rask og brukervennlig metode og innbefatter en kontinuerlig elektrodetråd som mates gjennom en sveisepistol og danner en lysbue med arbeidsstykket. MIG-lysbuesveising er allsidig og kan brukes med ulike metaller.

Projeksjonssveising: Denne sveisemetoden brukes til presis, lokalisert sveising og projiserer en elektrisk strøm gjennom en formet elektrode for å lage sveisesømmer i forhåndsdefinerte områder.

Valget av sveiseapparat avhenger av de spesifikke kravene til sveiseoppgaven, materialene som skal sveises og produksjonsvolumet. Ulike typer sveiseapparater har unike fordeler. Produsenter og bilverksteder kan dermed velge den teknologien som er best egnet for deres bruksområder.