welding machines

Begär offert

Registrera dina uppgifter så tar vår lokala återförsäljare kontakt med dig för offerering.

Översikt över svetsar för fordonsbranschen

Våra svetsar är specialutvecklade maskiner som utformats för sammanfogning av strukturella metallkomponenter i fordon. Material som ofta svetsas är bland annat stål, aluminium och legeringar som används i ramar, paneler, stötfångare och strukturella element. Våra svetsar skapar starka och hållbara förband som bidrar till fordonens integritet och säkerhet.

Vid svetsning av fordon används olika svetstekniker som exempelvis motståndspunktsvetsning, MIG-svetsning (med inert skyddsgas) och pressvetsning. Valet av svetsmetod beror på de specifika kraven för arbetsuppgiften och de material som ska sammanfogas.

Fördelar med svetsar för fordonsbranschen

Tillförlitliga: Våra svetsmaskiner är viktiga för fordonets strukturella integritet och säkerställer att svetsarna uppfyller stränga säkerhetsstandarder.


Effektiva: Maskinerna är utformade för stora volymer och snabba svetsprocesser och bidrar därigenom till högre produktivitet och kortare produktionstider.

Mångsidiga: Våra svetsar för fordonsbranschen kan användas för olika metaller och legeringar och kan därmed anpassas till nya konstruktioner och material utan större justeringar eller investeringar i ny svetsutrustning.

Typer av svetsar för fordonsbranschen

Fordonsbranschen uppskattar svetsar från Car-O-Liner som är välkända för sin kvalitet och innovativa utformning. Med precisionsteknik säkerställer Car-O-Liners svetsar att alla svetsfogar uppfyller mycket högt ställda krav på säkerhet och hållbarhet.


Motståndspunktsvetsar: Motståndspunktsvetsar används ofta inom fordonsindustrin. Maskinerna skapar starka svetsfogar genom att applicera värme och tryck på specifika punkter och är perfekta för sammanfogning av plåtkomponenter vid fordonstillverkning.

MIG-svetsar (inert skyddsgas): MIG-svetsning är snabb och lätthanterlig. Tekniken innebär att en massiv trådelektrod kontinuerligt matas fram till arbetsstycket genom en svetspistol. Mellan elektroden och arbetsstycket bildas en ljusbåge. MIG-bågsvetsning är en mångsidig teknik som kan användas för olika metaller.

Pressvetsar: Denna svets matar en elektrisk ström genom en formad elektrod och skapar svetsar på förbestämda ställen.

Vilken svets som bör väljas beror på de specifika kraven för svetsuppgiften, materialen och produktionsvolymen. De olika typerna av svetsar har sina unika fördelar. Tillverkare och skadeverkstäder väljer helt enkelt den teknik som är lämpligast för deras användningsområde.