Car-O-Tronic electronic measuring system

Be om et tilbud

Send inn informasjonen din for å få kontakt med vår lokale distributør for et tilbud.

Forstå hvordan et målesystem for karosserier fungerer

Et karosserimålesystem er en viktig teknologi som brukes i bilskadebransjen, og som muliggjør en nøyaktig vurdering av kjøretøyets dimensjoner. Dette spesialverktøyet identifiserer feiljusteringer og deformasjoner og sikrer at et kjøretøy fullt og helt tilbakeføres til sine opprinnelige spesifikasjoner.


Systemet bruker avanserte sensorer, lasere og programvare til å måle viktige punkt på bilens ramme og karosseri, og det sammenligner deretter disse for å identifisere avvik. Teknikerne kan analysere strukturelle skader og planlegge presise reparasjoner.

Nøyaktige målinger fra karosserimålesystemet gjør det mulig for teknikerne å håndtere skjulte kollisjonsskader som kanskje ikke er synlige for det blotte øye. Denne teknologien er spesielt viktig i moderne kjøretøy, der målenøyaktigheten påvirker kjøretøyets integritet og sikkerhet.

Fordeler med et målesystem for bilkarosserier

Det gir betydelige fordeler å integrere et karosserimålesystem fra Car-O-Liner® i reparasjonsprosessen etter en kollisjon:

Presisjon: Med det datastyrte målesystemet vårt kan teknikerne utføre svært nøyaktige målinger og dermed være sikre på at reparasjonene skjer i henhold til produsentens spesifikasjoner. Dette er helt avgjørende for å gjenopprette bilens strukturelle integritet og garantere at den oppfyller sikkerhets- og ytelsesstandarder.


Effektivitet: Skadeanalysen effektiviserer reparasjonsprosessen ved raskt å identifisere strukturelle problemer, slik at den totale reparasjonstiden minimeres. Bilene kan returneres til eierne raskt, noe som øker kundetilfredsheten.

Sikkerhet: Nøyaktige målinger fra vårt system bidrar til større sikkerhet for det reparerte kjøretøyet. Ved å bruke et datastyrt målesystem kan teknikerne sikre korrekt justering og redusere risikoen for problemer etter reparasjonen.

Kostnadseffektivitet: Målrettede reparasjonsplaner, basert på nøyaktige målinger, hindrer unødvendig arbeid og gir besparelser for både verkstedet og bileieren.

Ulike typer målesystemer for karosserier

Det finnes flere typer målesystemer for karosserier, og hver av disse benytter ulike teknologier for å oppnå nøyaktige målinger.

Elektronisk målesystem: Slike systemer er kjent for sin hurtighet og nøyaktighet og bruker strategisk plasserte elektroniske sensorer, lasere og digital bildebehandling til å gjøre nøyaktige målinger og beregne avvik fra produsentens toleranser.


3D-målesystem: Avanserte kameraer og sensorer skaper en tredimensjonal modell av kjøretøyet og gir en omfattende vurdering av hele strukturen. 3D-målesystemer er spesielt nyttige for moderne kjøretøy med avansert design.

Valget av riktig karosserimålesystem for ditt verksted avhenger av en rekke faktorer, blant annet verkstedets spesifikke behov, hvilke typer kjøretøy det utføres service på ofte, samt budsjetthensyn. Alle systemene har som mål å utføre nøyaktige og effektive reparasjoner av kollisjonsskader, slik at kjøretøyet trygt og presist tilbakeføres til den tilstanden det var i før ulykken.