Car-O-Tronic electronic measuring system

Begär offert

Registrera dina uppgifter så tar vår lokala återförsäljare kontakt med dig för offerering.

Så fungerar ett mätsystem

Ett mätsystem är viktig utrustning som används inom skadereparation för exakt mätning av fordonens mått. Detta specialverktyg upptäcker feljusteringar och deformationer och säkerställer att fordonen noggrant återställs till sina ursprungliga specifikationer.

Systemet använder avancerade sensorer, lasrar och programvara för att mäta viktiga punkter på ett fordons ram och kaross och jämför dem med tillverkarens specifikationer för att identifiera avvikelser. Det gör att verkstadens tekniker kan analysera strukturella skador och noggrant planera reparationer.

Mätsystemet levererar noggranna mätvärden som gör att teknikerna även hittar dolda kollisionsskador som inte är synliga för blotta ögat. Denna teknik är speciellt fördelaktig för moderna fordon där mätprecisionen påverkar fordonets integritet och säkerhet.

Fördelar med mätsystem

Ett mätsystem från Car-O-Liner som integrerats i din skadereparationsprocess erbjuder betydande fördelar:

Precision: Vårt datoriserade mätsystem ger teknikerna mycket noggranna mätvärden som garanterar att reparationerna överensstämmer med tillverkarnas specifikationer. Detta är avgörande för att återställa fordonets strukturella integritet och säkerställa att det uppfyller säkerhets- och prestandastandarderna.


Effektivitet: Skadeanalysen effektiviserar reparationsprocessen genom att snabbt upptäcka strukturella problem och därigenom minimera den totala reparationstiden. Fordonen kan snabbt återlämnas till sina ägare, vilket förbättrar kundnöjdheten.

Säkerhet: Exakta mätningar med vårt system bidrar till det reparerade fordonets säkerhet. Med ett datoriserat mätsystem kan teknikerna genomföra riktningen korrekt och minska risken för problem efter reparationen.

Kostnadseffektivitet: Målinriktade reparationsplaner som baseras på noggranna mätningar förhindrar onödigt arbete och sänker kostnaderna för både verkstaden och fordonsägaren.

Olika typer av mätsystem

Det finns flera typer av mätsystem som använder olika tekniker för noggranna mätningar.

Elektroniskt mätsystem: Dessa system är snabba och exakta och använder strategiskt placerade, elektroniska sensorer, lasrar och digital bildbehandling för att samla in exakta mätvärden och beräkna avvikelser från tillverkarens toleranser.


3D-mätsystem: Avancerade kameror och sensorer skapar en tredimensionell modell av fordonet som möjliggör en omfattande bedömning av hela strukturen. 3D-mätsystem är speciellt fördelaktiga för moderna fordon med komplicerad konstruktion.

För att välja rätt mätsystem för din skadeverkstad behöver du överväga en olika faktorer, som t.ex. verkstadens specifika behov, vilka fordonstyper som oftast kommer in och den tillgängliga budgeten. Alla system möjliggör en exakt och effektiv skadereparation som säkerställer att fordonen återställs exakt till sitt ursprungliga skick.