Car-O-Liner and MotorHalland in Partnership

Car-O-Liner är glad att vara en viktig partner till MotorHalland i Halmstad.

MotorHallands nya anläggning omfattar totalt cirka 12 000 kvm och kommer att bli en av Sveriges modernaste bilhallar för WV, Audi och Skoda.

Projektet, som löpt under drygt 1,5 års tid från de första uppstartsmöte till nyckelfärdigt kundöverlämnande, har letts och administrerats av Regionschef Kenneth Persson och vår ”Verkstads arkitekt” Anders Gerle.

Car-O-Liners uppgift var att leverera en total lösning som fyllde MotorHallands behov och krav för den 900 kvm bilskadeverkstaden, vilket innebär en komplett skadeverkstad och två stycken skadevärderings platser i samma lokal.

Med vår kunskap, tillsamman med våra partners, har vi levererat inredningslösningar, riktsystem liftar, ventilation, draperier och projektering som har vi nu hjälpt till att finna en kundoptimal effektivitet och lönsamhet.

Driftsättning och introduktion kommer att hållas i mitten på september.

Lösning inkluderar:

  • Lokalens samtliga väggmontage är ur vårt WSS sortiment
  • 9 kompletta arbetsstationer med möjlighet till miljösortering
  • 8 in-ground monterade Speed bänkar med en ingjuten kanalisering i betongplatta.
  • 1 BenchRack 5500 med VAS6528 i väggmonterat utförande och tillhörande Car-O-Tronic Vision2 X3.
  • 10 takhängda avskiljningsdraperier säkerställa så god arbetsmiljö som möjligt
  • WSS Inredda ytor för bland annat gemensamma verktyg och depåer i verkstadsmiljön
  • Hög och låg vakuumsystemen på varje arbetsplats

Nästa steg: verkstaden är även förberedd för en tillkommande lackerings avdelning. Även här har vi hjälpt kunden med en BR5500, in-ground bänk för transportbilar.