Induction heating machines

Begär offert

Registrera dina uppgifter så tar vår lokala återförsäljare kontakt med dig för offerering.

Översikt över induktionsvärmare för fordonsbranschen

Induktionsvärmare värmer metallkomponenter genom elektromagnetisk induktion och är ett oumbärligt verktyg vid skadereparationer. Metoden innebär att metallen värms upp invändigt och det krävs varken öppen låga eller direktkontakt med värmeelement. Induktionsvärmare alstrar högfrekventa magnetfält som inducerar elektriska strömmar i metallen, vilket ger snabb och kontrollerad uppvärmning.

Fördelar med induktionsvärmare från Car-O-Liner

Värmning med precision: Med våra induktionsvärmare kan du rikta värmen exakt dit där den behövs utan risk för skador på andra delar i närheten. De är perfekta för att ta bort kärvande muttrar och bultar, lossa metalldelar för demontering, räta ut böjda eller deformerade delar och många andra reparationsarbeten.


Säkerheten först: Induktionsvärmare alstrar ingen öppen låga, vilket minimerar risken för brand och brännskador och även risken att skada omgivande komponenter eller material.

Högre effektivitet: En magnetisk induktionsvärmare värmer metalldelar snabbt och effektivt, vilket kortar ned uppvärmningstiderna och förbättrar verkstadens produktivitet och genomströmning.

Jämn kvalitet: Med induktionsvärme uppnås jämn uppvärmning över metallkomponentens hela yta. Det betyder att komponenternas integritet bibehålls utan risk för termisk deformation eller skador.

Miljövänliga: Induktionsvärmare från Car-O-Liner är miljövänliga maskiner som även kan användas i slutna utrymmen, eftersom de varken avger skadliga utsläpp eller ångor och dessutom har låg energiförbrukning.

Rätt induktionsvärmare för olika utmaningar

Det finns olika typer av induktionsvärmare som utvecklats för specifika användningsområden:

Handhållna induktionsvärmare: Handhållna induktionsvärmare är perfekta för mobila reparationer och möjliggör exakt värmeapplicering i trånga utrymmen tack vare sin stavliknande utformning och flexibla induktionsspole.


Induktionsvärmare för arbetsbänkar: Detta är stationära enheter som är avsedda för verkstäder och tillverkningsanläggningar. De här större och mer kraftfulla enheterna har robusta induktionsspolar och värmeelement samt programmerbara inställningar och reglage för arbetstemperaturen som möjliggör exakt uppvärmning och högre produktivitet.

Stationära induktionsvärmare är mångsidiga och effektiva lösningar för de utmaningar som uppstår vid reparations- och underhållsarbeten. De finns i olika typer som erbjuder exakta, säkra och miljövänliga uppvärmningslösningar för en mängd olika arbetsuppgifter, vilket förbättrar produktiviteten och arbetsflödet vid fordonsreparationer.