Översikt

Våra verktyg för skadereparationer består av både specialutrustning och instrument som är utformade för att minutiöst återställa krockskadade fordon till det skick de hade före olyckan. De här specialverktygen kan användas för en mängd olika reparationer, allt från karosseriarbeten till strukturella justeringar, i form av buckeldragning, svetsning och riktarbeten. Målet är att säkerställa att det reparerade fordonet inte bara har ett tilltalande utseende, utan också uppfyller alla säkerhets- och prestandastandarder.

Varför välja Car-O-Liners verktyg för skadereparationer?

Effektiva: Våra verktyg för skadeverkstäder är utformade för att effektivisera reparationsprocesserna. Effektiva processer är avgörande inom fordonsbranschen där minimala stilleståndstider har kritisk betydelse för både verkstäder och fordonsägare.

Exakta: Med våra precisionstillverkade verktyg uppnår du helt felfria reparationer. Oavsett om det handlar om att rikta upp en ram eller ta bort bucklor bidrar våra specialverktyg till förstklassiga resultat som gör att fordonets ursprungliga specifikationer återställs.


Mångsidiga: Vårt stora sortiment av verktyg och utrustning för skadereparationer gör din verkstad väl rustad för hantering av olika fordonstyper och reparationsarbeten.

Kostnadseffektiva: Att investera i högkvalitativa verktyg för skadereparationer lönar sig eftersom det sänker arbetskostnaderna, minskar avfallet och bidrar till verkstadens sammantagna lönsamhet.

Säkerhet: Säkerheten har högsta prioritet och Car-O-Liners verktyg är utrustade med säkerhetsfunktioner som skyddar teknikerna under reparationsprocessen. Vi gör vårt yttersta för att arbetsmiljön i din verkstad ska vara säker – i allt från lyft och förankring till svetsverktyg.

Verktygstyper för skadereparationer

Utrustning för riktning av ramar: Här ingår hydrauliska drag, kättingar, klämmor och datoriserade mätsystem som används för att rikta skadade ramar och chassikomponenter efter en kollision.

Verktyg för reparation av bucklor: Verktyg för borttagning av bucklor, som t.ex. buckeldragare, sugkoppar och karosserihammare, används för att ta bort bucklor på fordonspaneler utan att orsaka ytterligare skador.


Svetsutrustning: Svetsar och svetstillbehör är nödvändiga för att reparera eller byta skadade metallkomponenter. Allt från MIG- och MAG-svetsar till punktsvetsar spelar en viktig roll vid strukturella reparationer.

Diagnostikutrustning: Ligg steget före med vår avancerade diagnostikutrustning. Elektroniska skannrar, diagnostikprogram och andra verktyg hjälper teknikerna att identifiera och åtgärda elektroniska och mekaniska problem efter en kollision.

Lyftar: Med våra tillförlitliga fordonslyftar kan du enkelt komma åt och reparera fordonets undre komponenter, som t.ex. hjulupphängning och avgassystem.

Mätsystem: Lasermätsystem och elektroniska mätverktyg ger stöd för bedömning av skadornas omfattning och korrekt riktning under reparationsprocessen.

Car-O-Liners verktyg för skadereparationer består av ett brett sortiment av kvalitetsprodukter för karosseriverkstäder. De har utvecklats för att möta de utmaningar som förekommer inom skadereparationer med egenskaper som precision, mångsidighet, kostnadseffektivitet och säkerhet. Våra verktyg för skadereparationer förbättras i takt med den tekniska utvecklingen för att uppfylla de ständigt föränderliga kraven inom fordonsreparationsbranschen.