A variety of collision repair frame benches.

Begär offert

Registrera dina uppgifter så tar vår lokala återförsäljare kontakt med dig för offerering.

Riktbänkar: Översikt

Riktbänkar är en viktig del av verkstadsutrustningen som säkrar fordonen vid skadereparationer och tillhandahåller en stabil plattform för riktarbeten och andra strukturella justeringar. Våra riktbänkar är utrustade med hydraulik eller andra mekanismer som gör att teknikerna effektivt kan arbeta med och reparera fordon som har fått strukturella skador.


Car-O-Liners riktbänkar har stor lyftkapacitet för en rad olika fordon och är utrustade med en uppsättning verktyg och funktioner för riktarbeten och omfattande reparationer. Fordonet hålls säkert på plats och teknikerna kan göra noggranna bedömningar av skadorna och återställa fordonet så att det uppfyller alla säkerhets- och prestandastandarder.

Fördelar med Car-O-Liners riktbänkar

När du väljer en riktbänk från Car-O-Liner får du flera fördelar som effektiviserar skadereparationen och höjer arbetets kvalitet. Det här gör våra riktbänkar unika:

Exakta och noggranna: Stabilt monterade fordon gör att teknikerna kan använda vårt avancerade mätsystem och utföra reparationerna med största noggrannhet.


Effektivitet: En riktbänk från Car-O-Liner effektiviserar reparationsprocessen och kortar avsevärt ned den tid som krävs för bedömning och återställning. Det är fördelaktigt för både bilägarna och verkstaden, eftersom stilleståndstiden och reparationstiden minimeras så att fordonen snabbt kan återställas till trafikdugligt skick.

Säkerhet: Våra riktbänkar ger stabilitet och kontroll som bidrar till högre säkerhet för personalen. Ergonomiska reglage och flexibla monteringsalternativ skapar idealiska förutsättningar för teknikernas arbete. Arbetsmiljön blir säkrare med avsevärt mindre risk för olyckor och fel. Det skapar större trygghet och trivsel för teknikerna.

Kostnadseffektiva: Den precision och effektivitet som en riktbänk ger spar tid och förbättrar reparationsresultaten. Det gör reparationsprocessen mer ekonomisk för både verkstaden och fordonsägaren.

Olika typer av riktbänkar

Det finns flera olika typer av riktbänkar som är anpassade för specifika reparationsbehov. De klassificeras i stort sett utifrån drivsystemet:

Hydrauliska riktbänkar: Hydrauliska riktbänkar är populära på skadeverkstäder tack vare sin höga precision och stora mångsidighet. Dessa riktbänkar använder hydraulcylindrar och hydraulpumpar för att lyfta, sänka och placera fordonen i positioner där teknikerna kan göra exakta justeringar.


Pneumatiska riktbänkar: Pneumatiska riktbänkar använder lufttryck för att lyfta och flytta bilen. De är mångsidiga och erbjuder en kostnadseffektiv lösning för bilverkstäderna.

När du väljer riktbänk ska du utgå från faktorer som det tillgängliga utrymmet i verkstaden, utrustning, budget samt vilken typ av reparationer som vanligtvis utförs. Alla riktbänkar har sina distinkta funktioner, men alla syftar till att uppnå exakta och effektiva reparationer och överlägsen kundservice.