Notice to Product Users

Car-O-Liner-produkter är avsedda att användas av verkstäder/organisationer och administreras för dig av din organisation. Din användning av Car-O-Liner-produkter kan vara föremål för din organisations policy, om det finns några. Om din organisation hanterar din användning av Car-O-Liner-produkter, vänligen skicka dina integritetsfrågor till din administratör.

Car-O-Liner ansvarar inte för våra kunders integritets- eller säkerhetspraxis, vilket kan skilja sig från de som anges i denna sekretesspolicy.

Lista över varumärken för Car-O-Liner, Josam och TruckCam (Car-O-Liner) som gäller för detta meddelande:

Car-O-Liner:

Punkt-till-punktmätsystem:

Car-O-Mech Vision
Car-O-Soft Classic
Car-O-Liner Vision
Car-O-Liner Vision2 X1/X2/X3
Car-O-Liner Vision2 PointX
Hantering av licenser, datablad, kunder mm:

VisionWeb

Josam:

Mätapplikationer:

Josam Homebase
Josam Camaligner

Följande extraktion av GDPR-stycket i Car-O-Liner Group AB och Car-O-Liner Commercial AB (namnet [COMPANY] nedan) senaste licensavtalet gäller för alla distributörer / kunder som använder Car-O-Liner, Josam och TruckCam ovanstående produkter och uppfyller därmed GDPR, giltigt från den 25 maj 2018 i hela Europa:

“7. SAMLING AV INFORMATION:

7.1 Kunden instämmer i att [COMPANY] kan samla in och använda teknisk information som samlats in från en Client för att underlätta funktionaliteten och identifiera stödbehovet för programmet samt förbättra programmet och verifiera överensstämmelsen med villkoren i denna överenskommelse. Utan att begränsa det ovanstående, för att få en bättre förståelse för hur kundens användning av programmet, kan [COMPANY] spåra slutanvändarens åtgärder och spela in eller rapportera dem via Internet till en central analysdatabas. I den utsträckning denna information utgör personuppgifter ska [FÖRETAGET] vara registeransvarig för sådana personuppgifter.

7.2 Parterna erkänner att [FÖRETAGET] behandlar personuppgifter för de syften som anges i avsnitt 7.1 baserat på [COMPANY] s berättigade intresse i enlighet med gällande lagar och föreskrifter om dataskydd. Båda parterna ska alltid överensstämma med tillämpliga lagar och föreskrifter för dataskydd för skydd av enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter. Kunden bekräftar att [COMPANY] behandlar personuppgifter för slutanvändare enligt vad som är tillämpligt i [SÄKERHETS] datasäkerhets- och integritetspolicy som tillhandahålls av [COMPANY] till kunden från tid till annan.

7.3 I samband med behandling av slutanvändares personuppgifter för ovan angivna ändamål (dvs. där [COMPANY] är personkontrollenheten) förbinder kunden att se till att alla registrerade har tillräcklig information. Kunden skall ersätta [COMPANY] för alla skador på grund av bristande efterlevnad av detta avsnitt 7 “

I händelse av konflikt mellan detta meddelande och villkoren i avtal mellan en kund och Car-O-Liner produkter, kommer villkoren i avtalet att kontrollera.

Car-O-Liner Föreslagen produkt Lösenordspolicy

Följande är Car-O-Liners föreslagna lösenordspolicyen som ska användas vid registrering av / inställning av / byte av lösenord för Car-O-Liner-produkter som överensstämmer med GDPR-standarden:

Användare måste välja lösenord som är svåra att gissa. Det betyder att lösenord inte får relateras till användarens jobb eller personliga liv.

Använd till exempel inte riktiga namn, platser, tekniska termer eller slang. Om denna typ av systemprogramvara eller konfiguration är tillgänglig måste användarna förhindras att välja enkelt gissade lösenord, dvs lösenord som inte uppfyller kriterierna i denna policy.

Lösenorden ska följa följande riktlinjer:

Lösenorden får inte skrivas ner och lämnas på en plats där obehöriga personer kan upptäcka dem
Lösenord får aldrig delas eller avslöjas för någon annan än den behöriga användaren
Lösenord måste skilja sig från lösenord som används för personliga system
Lösenord måste vara minst 8 tecken i längd
Lösenord bör inte innehålla betydande delar av användarens kontonamn eller fullständiga namn
Lösenord måste innehålla tecken från tre av följande fyra kategorier:
Engelska stora bokstäver (A till Z)
Engelska små bokstäver (a through z)
Bas 10 siffror (0 till 9)
Icke-alfabetiska tecken (till exempel!, $, #,%)