Tru-Point™

System för omkalibrering

Tru-Point™ är en komplett lösning för alla dina ADAS-kalibreringsbehov. Med hjälp av toppmodern kamerateknik, lättplacerade mål och avancerad programvara kontrollerar Tru-Point™ snabbt eventuella justeringsproblem så att dina tekniker enkelt kan utföra korrekt ADAS-kalibrering.

Tru-Point™ avancerade teknik eliminerar också behovet av ett helt plant verkstadsgolv och tar bort gissningarna från manuella mätningar så att dina tekniker enkelt kan placera ADAS-mål med hög precision. Kalibrera och skapa kalibreringsbevis genom att kombinera Tru-Point™ med valfritt ADAS-kompatibelt skanningsverktyg för att slutföra kalibreringen och få kalibreringsbevis i en lättläst rapport. Detta möjligör enklast tänkbara ADAS-kalibrering med den validering som du och dina kunder kräver.

KONTROLL - Tru-Point™ använder mycket avancerad kamerateknik för att skapa en 3D-bild av fordonet och verifiera inriktningen på mindre än en minut. Det gör att dina tekniker behöver lägga mindre tid på att utföra ADAS-kalibrering på fordon som inte uppfyller OEM-specifikationerna för uppriktning.

PLACERING - Effektivisera utplaceringen av mål på exakt de platser som krävs av OEM med Tru-Point™-teknik. Varken måttband eller ett plant golv krävs för uppgiften. Tru-Point™ gör processen sömlös och styr den automatiskt utan behov av manualer, guider eller manuella inmatningar.

KALIBRERING - Tru-Point™ är utformad för att göra livet lite enklare och kalibreringsprocessen kan utföras med alla ADAS-kompatibla skanningsverktyg.

BEVIS - När Tru-Point™ har validerat fordonsinriktning, målplacering och överensstämmelse med OEM-specifikationerna genererar den en lättanvänd rapport som tydligt visar att kraven har uppfyllts. Därmed kan du och kunden vara tryggt förvissade om att fordonet uppfyller alla säkerhetskrav.

  • OEM-kompatibel - Utför en exakt omkalibrering enligt OEM-specifikationerna.

  • PRECIS MÅLPLACERING - Ett enkelt färgkodat system från rött till grönt gör att du snabbt hittar exakt rätt plats för målplacering.

  • VALIDERINGSRAPPORT - Tru-Point™ validerar fordonets inriktning, målens placering och överensstämmelse med OEM-specifikationerna.

  • GOLVKOMPENSERING (GOLVET BEHÖVER INTE VARA PLANT) - Medan de flesta system fungerar genom att referera till fordonets höjd från verkstadsgolvet, mäter vårt system målens höjd från däckets kontaktyta på alla fyra hjulen. Det betyder att fordonet kan kalibreras var som helst i verkstaden; även på en riktbänk.

Begär offert

Registrera dina uppgifter så tar vår lokala återförsäljare kontakt med dig för offerering.