C106 – Motståndspunktsvetsning

Kursbeskrivning

Kurskod: C106/1

Versionshantering: Augusti 2018

Typ (leverans): Klassrum/praktik

Kurslängd: 1 dag

Målgrupp (jobbroller):
Skadereparation – Externa karosspaneler,
Skadereparation – Strukturella komponenter, Bilskadereparatörer

Syfte
Att möjliggöra för deltagaren att utföra motståndspunktsvetsning på karossplåtar av stål.

Mål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna kunna:

 • Utföra motståndspunktsvetsning av olikaa stålmaterial
 • Förstå betydelsen av korrekta svetsmetoder
 • Förstå och uppvisa testprocedurer för svetsar

Innehåll
Kursen omfattar följande ämnesområden:

Teori:

 • Motståndspunktsvetsningsprocess
 • Svetsutrustning
 • Personlig skyddsutrustning
 • Principer för motståndspunktsvetsning
 • Karossmaterial
 • Svetssituationer
 • Svetskvalitet
 • Verifikation/kvalitetssäkring
 • OEM-krav
 • Förberedelse av svetsmaskin

Praktik:

 • Förberedning av svetsen
 • Underhåll av svetsen
 • Svetsa olika material
 • Förstörande provning
 • OEM applikationer

Kunskapstest

Kompetenselement som täcks i kursen

7.2.37 Utrustning för sammanfogning – Motståndspunktsvets

7.8.27 Sammanfoga komponenter med värme – motståndspunktsvets (delvis)

Förkunskapskrav för att delta i kursen

Allmänt
N/A

Förstudier
N/A

Kompetenselement

4.2.1 Serviceinformation

5.1.1 Arbetsplatsens hälso- och säkerhetskrav

5.1.2 Personlig skyddsklädsel och skyddsutrustning

5.1.4 Ergonomi

5.3.1 Miljömedvetenhet – inom ramen för de uppgifter som utförs personligen.

5.3.2 Kassering och återvinning

7.8.7 Identifiering av karossmaterial

Övrig information

Språk
Engelska
Svenska