C304 – Strukturella reparationer – Stål

Kursbeskrivning

Kurskod: C304/1

Versionshantering: Juni 2019

Typ (leverans): Klassrum/praktik

Kurslängd: 3 dagar

Målgrupp (jobbroller):Skadereparation – strukturella komponenter

Syfte
Att möjliggöra för deltagaren att utföra strukturella skadereparationer av ett krockskadat fordon.

Mål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna kunna:

 • Hantera utrustning enligt instruktionerna.
 • Besluta om mest effektiva metoder.
 • Välja och använda lämpliga verktyg och lämplig utrustning.
 • Använda utrustning utan att skada utrustning, komponent, fordon, person.
 • Använda utrustning för att räta ut karosskomponenter efter behov.
 • Ta bort och ersätta olika strukturella paneler/delar/balkar etc.
 • Kontrollera karossmått.
 • Justera strukturella paneler och balkar.

Innehåll
Kursen omfattar följande ämnesområden:

Teori:

 • Utveckling av material i karosser
 • Karossmaterial – Stålkarosser
 • Serviceinformation
 • Deformations- säkerhetszoner
 • Kollisionsteori
 • Skadediagnos
 • Utrustning för dragriktningsarbete
 • Arbete i riktbänk.

Praktik:
Praktik ingår i samtliga teoretiska ämnesområden.

Kompetenselement som täcks i kursen

7.2.39 Strukturell karossreparation –
riktningsutrustning

7.8.20 Strukturella paneler och balkar med termisk sammanfogning – borttagning

7.8.21 Strukturella paneler och balkar med limning – borttagning

7.8.23 Strukturella paneler och balkar – riktning

Förkunskapskrav för att delta i kursen

Allmänt
N/A

Förstudier
N/A

Kompetenselement
4.2.1 Serviceinformation

5.1.1 Arbetsplatsens hälso- och säkerhetskrav

5.1.2 Personlig skyddsklädsel och skyddsutrustning

7.2.40 Mätsystem för fordon

7.8.27 Sammanfoga komponenter med termisk process – motståndspunktsvets

7.8.28 Sammanfoga komponenter med termisk process – MAG-svets

Övrig information

Språk
Engelska
Svenska