CM028 Kosmetisk Aluminiumreparation

En tvådagars kurs i Aluminiumreparationer för skadetekniker, som täcker metoder och utrustning för kosmetiska reparationer av aluminium karosspaneler, med verktyg som induktionsvärmare, aluminium spotter och MIG svets.

 

KURSÖVERSIKT

Målgrupp:

Skadetekniker som vill få kunskap om att arbeta med aluminiumreparationer och utveckla sin svetsteknik för att uppnå bästa svetsresultatet i deras arbete.

Tidigare erfarenhet:
Ingen tidigare erfarenhet krävs

Mål:
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • bedöma skadans omfattning och mest lämplig reparationsmetod
 • välja och använda lämpliga verktyg och utrustning för skadan
 • reparationsteknik av skador på olika ställen och material på karossen samt biltillverkarens krav och rekommendationer

KURSINNEHÅLL

Teori – Aluminium:

 • Bilfabrikanternas krav
 • Materialets egenskaper
 • Användningsområde
 • Verktyg/ utbildning
 • Personlig skyddsutrustning
 • Miljö och säkerhet

Praktik – Aluminium:

 • Grovriktning
 • Slutriktning
 • Ytriktning
 • Krympning/sträckning, olika metoder
 • Bulfixning, aluspotter och handpuller

Teori – MIG svetsning aluminium:

 • Grundutbildning MIG-svetsning
 • Produktkännedom
 • Skyddsgas/ svetstråd
 • Analys av svets
 • Korrosionsskydd

Praktik – MIG-svets aluminium:

 • Handböcker/ handhavande
 • Anslutning
 • Prestanda på svets
 • Eget arbete

Utrustning:

 • MIG/MAG svets
 • Induktionsvärmare
 • Glue Puller utrustning
 • Aluminium- spotter

Varaktighet:

Två dagar, 16 timmar