CM030 Motståndssvetsning och MIG / MAG svetsning

En tvådagars kurs i Motståndspunkt- och MIG/MAG svetsning för skadetekniker, som täcker metoder och utrustning för svetsning av karosspaneler, med verktyg som motstånds- och MIG svets.

 

KURSÖVERSIKT

Målgrupp:
Skadereaprationstekniker

Tidigare träning:
Ingen tidigare utbildning krävs

Mål:
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • känna till och förstå alla förekommande situationer vid svetsning och sammanfogning av karosseriplåt
 • tillämpa kunskaperna om hur man svetsar nya material och korrosionsskyddar dessa
 • använda punkt- och MIG/MAG svetsar på karosseristålplåt
 • analysera svetsarbetet för att säkerställa kvaliteten av utfört arbete

Utrustning

 • Motståndsvets
 • Mig / Mag svets
 • Skadat fordon

Varaktighet:
Två dagar, 16 timmar

 

KURSINNEHÅLL

Bakgrund:

 • Bilfabrikanternas krav
 • Nya karosseristrukturer och krav på sammanfogning
 • Stålkvalitet karosseriplåt
 • Personlig skyddsutrustning
 • Miljö och säkerhet
 • Strömmens väg

Teori – Motståndssvets:

 • Grundutbildning motståndssvetsning
 • Produktkännedom
 • Klämkraft, ström
 • Förberedelser
 • Analys av svets, kvalitetsbedömning
 • Korrosionsskydd

Teori – MIG/MAG svetsning:

 • Grundutbildning MIG/MAG svetsning
 • Utrustningskännedom
 • Skyddsgas, svetstråd
 • Analys av svets, kvalitetsbedömning
 • Korrosionsskydd

Praktik – Punktsvets & MIG/MAG svets:

 • Handböcker / Handhavande
 • Anslutningar
 • Prestanda på svets
 • Eget arbete, Punktsvets, MAG svets, MIG lödning