CM047 Grundkurs bilriktning

En tredagars Grundkurs i bilriktning för skadetekniker, som täcker metoder och utrustning för analys och reparation av skadade karosspaneler, med hjälp av tekniker som ytriktning, krympning och fyllning/slipning.

 

KURSÖVERSIKT
Målgrupp:
Kollisionsskador reparation tekniker

Tidigare träning:
Ingen tidigare utbildning krävs

Mål:
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • bestäm graden av skada och den lämpligaste reparationsmetoden
 • Använd rätt verktyg och utrustning för att påverka reparationen
 • bestäm de bästa reparationsteknikerna som ska användas på fordonets olika områden och material
 • Identifiera och följ biltillverkarens krav och rekommendationer

Varaktighet:
Tre dagar, 24 timmar

KURSINNEHÅLL
Teori-riktning:

 • Biltillverkarens krav
 • Karosserikonstruktioner
 • Användningsområden
 • Verktyg och verkstadsutrustning för karosseri
 • Personlig skyddsutrustning
 • Arbetsmiljö och säkerhet

Praktik – riktning:

 • Grovriktning
 • Ytriktningsmetoder för tunnplåt – även typ HS/HSS
 • Krympningsmetoder
 • Bulfixning aluspotter och handypuller
 • Spackling och slipning
 • Inpassning av dörrar/ luckor
 • Samverkan mellan plåt och lack
 • Rostskyddsmetoder och tätningsmedel
 • Verktyg och utrustning

Teori MIG-svetsning aluminium:

 • Grundutbildning MIG-svetsning
 • Produktkännedom
 • Skyddsgas/ svetstråd
 • Analys av svets
 • Korrosionsskydd

Praktik MIG-svetsning:

 • Handböcker och hantering
 • Anslutning
 • Svetsprestanda
 • Oberoende arbete