CM052 – Riktning av bucklor utan omlackering

Kursbeskrivning

Kurskod: CM052/1

Versionshantering: September 2020

Typ (leverans): Klassrum/praktik

Kurslängd: 2 dagar

Målgrupp (jobbroller): Samtliga inom fordonsbranchen.

Syfte
Att möjliggöra för deltagaren att utföra riktning av bucklor utan omlackering.

Mål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna kunna:

 • Förstå metoden för eliminering av mindre bucklor och plåtskador utan omlackering
 • Bedöma skadan och välja mest lämplig reparationsmetod
 • Välja och använda lämpliga verktyg och utrustning för skadan
 • Utföra varierande reparationsteknik på olika ställen och material på karossen

Innehåll
Kursen omfattar följande ämnesområden:

Teori:

 • Verktyg och utrustning
 • Identifiering av skada
 • Se bucklan med hjälp av ljussättning
 • Hur materialegenskaper påverka reparationsmetod
 • Olika reparationsmetoder

Praktik:

 • Belysning för olika typer av skador
 • Reparation av bucklor i dörrar med PDR-verktyg (vertikalt)
 • Reparation av bucklor i motorhuven med PDR-verktyg (horisontalt)
 • Åtkomstpunkter på fordonet

Kompetenselement som täcks i kursen
7.8.2 Utvändiga komponenter – reparera mindre skador

Förkunskapskrav för att delta i kursen

Allmänt
N/A

Förstudier
N/A

Kompetenselement
N/A

Övrig information

Språk
Engelska
Svenska