CP002 – Distributörsgrundutbildning, riktbänk och mätsystem

KURSÖVERSIKT
Målgrupp:

Obligatorisk för Car-O-Liner-distributörer.
Produktutbildning för tränare, teknikor och säljare.

Tidigare träning:

Ingen tidigare utbildning krävs

Mål:

Syftet med denna utbildning är att förstå plattformssystemet Car-O-Liner (hårdvara och programvara) och de olika stegen i skadereparationsprocessen.

Inklusive:

1. Hur man arbetar med riktbänken
2. Hur man använder den elektroniska mätutrustningen
3. Hur man arbetar med dragriktare och sidostödssystem
4. Kursen innehåller både teoretisk och praktisk utbildning.

Utrustning:

BenchRack eller Quick42
Speed
Dragriktare
Mätsystemet
EVO 1-3
Skadat fordon

Varaktighet:

Fem fulla dagar, 40 timmar

 

KURSINNEHÅLL

Bakgrund:

 • Biltillverkarnaskrav
 • Kollisionsreparationsprocessen
 • Stålkarosseriskivor
 • Personlig skyddsutrustning
 • Miljö och säkerhet

Teori – Programvara:

 • Ecinfo
 • Informationsbok
 • Vision Veb
 • B & M Parts-programvaran

Teori / Praktik – Monteringsfordon:

 • Monteringsmetoder i olika bänkar
 • Säkra fordon i olika bänk

Teori / Praktisk – Dolly-applikationer:

 • Installera olika dolly-applikationer

Teori / Praktisk – Mätning:

 • Mätning med olika mätsystem
 • Datablad
 • Centrering
 • Mätning
 • Dokumentation

Teori / Praktik -dragriktning:

 • dragriktare teknik
 • Mätning under dragning
 • Grovdragning / findragning