CP010 Elektroniskt mätsystem Car-O-Tronic Vision2 X3

En två dagars kurs på det elektroniska mätsystemet Car-O-Tronic Vision2 X3 för kollisionsreparationstekniker; täcker metoder och utrustning för att installera och mäta ett skadat fordon. Inkluderat är mätning av låga och högamätpunkter och användande av fordonsblad.

 

KURSÖVERSIKT

Målgrupp:
Kollisionsskador reparationstekniker som
vill ha mer kunskap om reparationen
process och utbildning på datoriserade mätsystem

Tidigare träning:
Ingen tidigare utbildning krävs

Mål:
Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskap om:

 • förstå de olika stegen i reparationsprocessen
 • hur man ställer upp bilen på bänken
 • hur man hittar, läser och använder databladet
 • hur man gör en diagnos av skadan, för att slutföra skadedokumentationen och skicka skadeanmälan via e-post
 • hur man mäter låga och höga mätpunkter, och genomför absolut och jamförande mätning
 • hur man centrerar och mäter en bil utan ett datablad

Utrustning:

 • BenchRack eller Quick 42
 • Dragryktare
 • Elektroniskt mätsystem Car-O-Tronic Vision2 X3
 • EVO 1-3
 • Krockskade fordon

Varaktighet:
Två hela dagar, 16 timmar

KURSINNEHÅLL

Personlig skyddsutrustning:

 • Information om personlig skyddsutrustning
 • Miljö och säkerhet

Teori och övning – Car-O-Tronic:

 • Granskning av Car-O-Tronic program Vision2 X3
 • Datablad från checklistan
 • Datablad från Internet med webbåtkomst
 • Toleranser och mätvärden för bilar

Teori och övning – montering av bilar på bänkar:

 • Metoder för olika typer av skador
 • Chassikrampornas infästning

Teori och övning – Centrering:

 • Vilka mätpunkter används
 • Alternativ centrering
  • Tvåpunktscentrering
  • Centrering utan datablad

Teori och övning – Mätning:

 • Låga mätpunkter
 • Höga mätpunkter
 • Absolutmätning
 • Jämförande mätning
 • Upphängning av mäthjulet
 • Ytmätning
 • Mätning av punkt-till-punkt

Teori och övning – Analys:

 • Enkel skadeanalys

Teori och övning – Draw aligner och dolly kit:

 • Arm och vektordragriktare
 • Mothållssats: B76-B79, EVO1-2
 • Universellt fixtursystem: EVO 3
 • Praktiskt arbete, drag och riktteknik.

Teori och praktisk presentation av resultat:

 • Rapporterar utskrifter för olika ändamål