MP107 – Vision2 – PointX

Kursbeskrivning

Kurskod: MP107

Versionshantering: Februari 2014

Typ (leverans): Klassrum/praktik

Kurslängd: 1 dag

Målgrupp (jobbroller): Bilskadereparatörer, Skadereparationer – alla sektioner

Syfte
Att möjliggöra för deltagaren att utföra mätning med PointX mätsystem på bil.

Mål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna kunna:

 • Använda PointX mätsystem på olika bilmodeller
 • Förstå vikten av att utföra korrekt mätning med PointX
 • Förstå och förklara innebörden av mätresultatet

Innehåll
Kursen omfattar följande ämnesområden:

Teori:

 • Mätsystemets hårdvara
 • Mätsystemets programvara
 • Vision2
 • Fliken, Arbetsorder
 • Fliken, Beredning
 • Fliken, Mätning
 • Fliken, Dokumentation

Praktik:

 • Förberedelse av PointX
 • Centrering och Mätning av fordon
 • Dokumentation

Kompetenselement som täcks i kursen
N/A

Förkunskapskrav för att delta i kursen

Allmänt
N/A

Förstudier
N/A

Kompetenselement
N/A

Övrig information

Språk
Engelska
Svenska