O405 – CTR9 Motståndspunktsvets

Kursbeskrivning

Kurskod: O405/1

Versionshantering: Juli 2018

Typ (leverans): Klassrum/praktik

Kurslängd: 1 dag

Målgrupp (jobbroller): Bilskadereparatörer, Skadereparationer – alla sektioner

Syfte
För att säkerställa att punktsvetsen CTR9 fungerar och används på ett optimalt och säkert sätt.

Mål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna kunna:

 • identifiera nyckelkomponenterna på CTR9
 • förbereda CTR9 för användning
 • utföra svetsning med C-Tång
 • utföra svetsning med multifunktionspistolen
 • installera och använda svetsdata med WeldLogger mjukvara

Innehåll
Kursen omfattar följande ämnesområden:

Teori:

 • Genomgång av punktsvetsen CTR9
 • Installation och igångsättning av CTR9
 • C-Tångens olika positioner
 • C-Tångens funktioner
 • Svetsdata och WeldLogger
 • Multifunktionspistol
 • Underhåll

Praktik:

 • Förbereda CTR9 för svetsning
 • Använda C-Tång och stödarm
 • Svetsning med C-Tång
 • Använda WeldLogger
 • Inställning och svetsning med Multifunktionspistol
 • Underhåll

Kompetenselement som täcks i kursen

7.2_37 Utrustning för sammanfogning Motståndspunktsvets

Förkunskapskrav för att delta i kursen

Allmänt
N/A

Förstudier
Det rekommenderas att deltagarna läser dokumenten nedan för att bekanta sig med punktsvetsen CTR9 innan de går på kursen.

 • Produktblad CTR9
 • CTR9-broschyr

Kompetenselement
N/A

Övrig information
Detta är en kurs med teori, diskussioner och praktiska övningar.

Språk
Engelska