S405 – CTR9 Motståndspunktsvets

Kursbeskrivning

Kurskod: S405/1

Versionshantering: Februari 2019

Typ (leverans): Klassrum/praktik

Kurslängd: 1 dag

Målgrupp (jobbroller): Säljledning/säljare

Syfte
För att säkerställa att säljpersonalen har den kunskap som krävs och är uppdaterad om den nya produkten punktsvets CTR9 Spot Welder.

Mål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna kunna:

 • Identifiera nyckelkomponenterna på CTR9
 • Ha kunskap om funktioner och fördelar med CTR9
 • Ha kunskap om försäljningsargument för CTR9
 • Förbereda CTR9 för användning
 • Visa hur man använder C-Tången
 • Visa hur man använder multifunktionspistolen
 • Visa hur man använder WeldLogger
 • Visa ergonomiska funktioner och fördelar med C-Tången

Innehåll
Kursen omfattar följande ämnesområden:

Teori:

 • Genomgång av punktsvetsen CTR9
 • Installation och igångsättning av CTR9
 • C-Tångens olika positioner
 • C-Tångens funktioner
 • Svetsdata och WeldLogger
 • Multifunktionspistol
 • Underhåll

Praktik:

 • CTR9-användning
  • Förbereda svetsaren
  • Svetsning med C-Tång
  • Använda WeldLogger
  • Inställning och svetsning med Multifunktionspistol
  • CTR9 försäljningsdemonstration

Kompetenselement som täcks i kursen
N/A

Förkunskapskrav för att delta i kursen

Allmänt
Allmän kunskap om punktsvetsar

Förstudier
N/A

Kompetenselement
N/A

Övrig information
Detta är en kurs med teori, diskussioner och praktiska övningar.

Språk
Engelska